AKTUALNOŚCI
dodano 17-03-2017
Reaktywacja Koła Naukowego Studentów IEMiD UKSW
Z radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów IEMiD UKSW - najstarsze Koło instytutowe - wznowiło swoją działalność. Kilka ważnych informacji i zachęta do uczestnictwa w jego pracach.

1 marca 2017 r. ukonstytuował się nowy Zarząd Koła w składzie następującym: Prezesem Koła została wybrana Ida Malec, a wiceprezesem Karolina Sierota. Opiekunem Koła jest ks. dr Rafał Leśniczak. Koło dąży do stworzenia wyróżniającym się studentom Instytutu optymalnych warunków rozwijania zainteresowań, zdobywania wyższych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, ponadto współpracuje z jednostkami organizacyjnymi UKSW w sprawach ważnych dla Instytutu, a także jest przestrzenią pogłębiania i doskonalenia formacji członków w duchu chrześcijańskim. 

Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Wtedy to został wybrany tymczasowy Zarząd oraz spisano statut Koła. Koło jest miejscem promocji naukowej i zawodowej studentów Instytutu. Organizujemy konferencje naukowe, wystawy fotograficzne, projekty edukacyjne, spotkania z ludźmi mediów. Więcej informacji na stronie internetowej kns.iemid.uksw.edu.pl