LINKI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
http://www.uksw.edu.pl

Rekrutacja UKSW
http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów
https://irk.uksw.edu.pl

Wydział Teologiczny UKSW
http://www.teologia.uksw.edu.pl

Koło Naukowe PR w Social Media
https://www.facebook.com/PRwsocialmedia

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników UKSW
https://www.facebook.com/knmp.uksw/

Kwartalnik naukowy „Kultura - Media - Teologia”
http://www.kmt.uksw.edu.pl

„Kwartalnik Nauk o Mediach”
http://knm.uksw.edu.pl/ 

Konferencja Wyzwania Nowych Mediów
http://wnm.uksw.edu.pl/

Konferencja Warszawskie Dni Medialne
http://dnimedialne.uksw.edu.pl/

Konferencja Edukacja Medialna 2.0
http://edukacja2.0.uksw.edu.pl/

Radio UKSW
http://radio.uksw.edu.pl/

Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych
http://studio.uksw.edu.pl/

Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW
http://kns.iemid.uksw.edu.pl/