ASYSTENCI I INSTRUKTORZY
Kadra Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa stanowi połączenie doświadczenia z młodością. Połączenie - dodajmy - które przynosi bardzo dobre efekty.

 

ASYSTENCI

mgr Kinga Cybulska – absolwentka IEMiD-u oraz podyplomowej Psychologii Reklamy na UW, doktorantka. Copywriter, strateg reklamowy, stały współpracownik katowickiej agencji reklamowej Malum (zrzeszonej w SAR).

mgr Anna Gawrońska-Piotrowska – Dziennikarz radiowy z ponad siedmioletnim doświadczeniem. Absolwentka Instytutu Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym UKSW (specjalizacja: zarządzanie w kulturze, dyplom z wyróżnieniem). Pracowała w Radiu Józef (obecnie Plus Warszawa), Radiu Warszawa, od kilku lat związana z Polskim Radiem (Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, obecnie Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia).

Laureatka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów z dziedziny dziennikarstwa radiowego, m.in. I Nagroda na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2011. Posiada również bogate doświadczenie w promocji i marketingu, zdobyte m.in. w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz podczas pracy jako koordynator ds. projektów regionalnych w Radiu Warszawa. Zajmowała się budowaniem marki i kreowaniem wizerunku radia w mediach społecznościowych oraz poprzez inne aktywne działania promocyjne. Prowadzi zajęcia z Podstaw dziennikarstwa radiowego, Warsztatu reportera i prezentera radiowego, Reportażu artystycznego, Form dokumentalnych w radiu. Obecnie kieruje Radiem UKSW.

mgr Tomasz Knecht – ur. 1973, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1999) oraz studium Warsaw Journalism Center. Zawodowo związany z marketingiem w mediach i wydawnictwach. W Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych (1997-2000) odpowiadał za kontrolę praw autorskich i nadzorował wydawnicze umowy licencyjne. Jako szef produktu w dziale marketingu wydawnictwa Murator (Media Express, 2000-2008), zajmował się kreacją i realizacją kampanii promujących liczne wydania i dodatki dziennika „Super Express”. Na stanowisku brand managera miesięcznika „National Geographic” w wydawnictwie G+J Polska (2008-2009) odpowiadał za planowanie i realizację budżetu, strategię reklamową, kreację, a także organizację i realizację konkursów, wystaw i eventów wydawnictwa.

Autor wielu tekstów do spotów radiowych i telewizyjnych oraz scenariuszy do filmów z okazji 10-lecia miesięcznika „National Geographic” i 15-lecia miesięcznika „Focus”. Współpracownik agencji PR i Marketingu „Grappa House” (od 2009 r.), gdzie zajmuje się copywritingiem i organizacją imprez. Prowadzone zajęcia: Projektowanie komunikacji marketingowej i promocji konsumenckich, Zachowania konsumenckie i projektowanie kampanii reklamowych, Marketingowe działania komunikacyjne w Internecie, Zintegrowany marketing medialny.

dr Sylwia Konopacka-Bąk – doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz absolwentka edukacji medialnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obowiązki na uczelni łączy z pracą w jednej z organizacji pozarządowych, która zajmuje się działaniami związanymi z rozwojem polskiego rolnictwa. Jej zainteresowania stanowią takie zagadnienia jak: interpretacja obrazu, locus theologicus w fotografii, antropologia wizualna, konkurs World Press Photo. Uwielbia podróżować.

mgr Mateusz Kot - mgr a obecnie doktorant teologii środków społecznego przekazu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski, podróżnik. Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Medialnej. Sekretarz Redakcji „Kwartalnika Nauk o Mediach”.

dr Paweł Piotr Płatek - ur. w Warszawie. 2003 roku ukończył liceum ekonomiczne i otrzymał tytuł technika, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra teologii o specjalności: edukacja medialna i dziennikarstwo (tytuł pracy: „Etyczne aspekty komunikacji internetowej jako dialogu międzyludzkiego”) Specjalizacje na studiach: internetologia i edukacja medialna. Ukończył kurs pedagogizacji oraz katechetyczny. W 2015 r. doktorat ze środków społecznego przekazu (tytuł: „Internet jako medium masowego kształtowania świadomości współczesnego człowieka”).

Specjalizuje się w zagadnieniach etycznych Internetu, procesach komunikacyjnych w sieci oraz w rozwoju nowych technologii medialnych. Od 2010 zatrudniony na stanowisku instruktora w IEMiD, od 2011 pracuje jako asystent. Prowadzone zajęcia: Edycja i obieg dokumentów elektronicznych, Grafika komputerowa i multimedialna, E-learning i multimedia w kształceniu, Oprogramowanie do zarządzania materiałami naukowymi, Rozwój współczesnych technologii w nowych mediach.

 

 


INSTRUKTORZY

dr Kinga Kłósek – absolwentka teologii ogólnej oraz edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obroniła doktorat z zakresu teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW. W trakcie studiów ukończyła również kurs pedagogiczny. Doświadczenie dziennikarskie zdobyła biorąc czynny udział w tworzeniu mediów studenckich oraz odbywając praktyki w TVP. Obowiązki na uczelni łączy z pracą w szkole. Prowadzi badania nad Biblią oraz sposobami jej interpretacji i prezentacji w mediach. Autorka licznych artykułów i referatów z zakresu Pisma Świętego. Współautorka książki „Metody Interpretacji Nowego Testamentu” opublikowanej w 2012 roku. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi Biblii i nowych mediów, a także dziennikarstwa sportowego, grafiki komputerowej i edukacji medialnej.

dr Piotr Łuczuk – dziennikarz i teolog. Instruktor w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, były wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Redaktor portalu Niezależna.pl i „Gazety Polskiej Codziennie”. Współpracował m.in. z mediami katolickimi oraz serwisem wPolityce.pl. Pisze przede wszystkim o zjawiskach dotyczących cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. W „Gazecie Polskiej Codziennie” redaguje kolumnę Kościół. Prowadzone zajęcia: Edycja i obieg dokumentów elektronicznych, Grafika komputerowa i multimedialna, Krytyczny odbiór przekazów medialnych, Informacja i komentarz dziennikarski, Dziennikarstwo parlamentarne.

mgr Ryszard Romanowski - dziennikarz, reżyser i producent filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk i programów telewizyjnych. Przez wiele lat związany z największymi  stacjami nadającymi w Polsce, jak: TVP-1, TVP-2, TVP Kultura, TVN i Canal+ . Zrealizował kilkadziesiąt filmów reklamowych, promocyjnych i instruktażowych. Realizował filmy w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozszerza swoją aktywność medialną z wykorzystaniem internetu. Równocześnie, od 15 lat zaangażowany w tworzenie i nadzorowanie programów społecznych w ramach organizacji pozarządowych. Organizator licznych wydarzeń kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych, finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.