KOŁA NAUKOWE
W Instytucie funkcjonują następujące koła naukowe:

Koło Naukowe "Public Relations w Social Media"

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW

Strony w serwisach społecznościowych: facebook.com/PRwsocialmedia, twitter.com/prwsocialmedia

Koło Naukowe "Public Relations w Social Media" powstało w lutym 2015 roku. Działa przy Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej. Jest jedynym Kołem Naukowym na UKSW skupiającym w swoich szeregach studentów oraz doktorantów interesujących się dziedzinami public relations i marketingiem, a także narzędziami internetem i mediami społecznościowymi. Unikalna wartość tej organizacji wyraża się we współpracy ze specjalistami PR, w tworzeniu realnych projektów komunikacyjnych, organizacji konferencji naukowych z udziałem ekspertów oraz przygotowywaniem szkoleń z zakresu mediów społecznościowych i grafiki internetowej. Studenci i doktoranci mogą w Kole rozwijać swoje zainteresowania, pracować przy trwających jednocześnie w świecie rzeczywistym i wirtualnym projektach, a także rozwijać swoją kreatywność w planowaniu strategii komunikacyjnych. Branża public relations w polskim internecie dopiero się rozwija, a Koło Naukowe ma za zadanie przygotować przyszłych absolwentów do pracy w zakresie zarządzania profesjonalną komunikacją w mediach społecznościowych. Studenci Koła prowadzą fanpage na Facebooku: FB/ PRwsocialmedia oraz konto na Twitterze: @prwsocialmedia. Prezesem Koła Naukowego jest Karolina Słojewska.

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Strona w serwisie społecznościowym: facebook.com/knmp.uksw/

Genezą Koła Naukowego Medioznawców Podróżników (dalej: KNMP) była inicjatywa studentów dziennikarstwa - słuchaczy realizowanych w semestrze zimowym 2013/2014 wykładów prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego na temat historii Polski XX wieku. Wyrażony przez p. Karolinę Jagodzińską pomysł odbywania wycieczek po Warszawie do miejsc, o których była mowa podczas wykładów, miał z początku charakter wypraw spontanicznych; później zaś przybrał kształt bardziej formalny oraz instytucjonalny. Studencki postulat „zobaczenia na własne oczy" dotyczył wspomnianych i opisywanych na wykładach miejsc, pomników kultury  i sztuki, budowli i przestrzeni architektonicznych, mających związek nie tylko z najnowszymi dziejami Polski, ale także z rozmaitymi przekazami medialnymi (np. serialami telewizyjnymi oraz filmami). Z uwagi na to, że  duża, jeśli nie przeważająca grupa studentów dziennikarstwa nie jest rodowitymi warszawiakami, takie spacery edukacyjne stały się również znakomitą okazją poznawania stolicy. Podczas owych wypraw i spacerów ukazywana jest specyfika sztuki, architektury pomnikowej i przestrzennej jako specyficznego rodzaju komunikatu, który  także poprzez obecność w  mediach  staje się pośrednio komunikatem medialnym. Nawiedzanie kościołów, zwiedzanie muzeów, poznawanie historii Warszawy  stanowi dodatkowy przekaz wiedzy, ubogacającej  przyszłych absolwentów studiów dziennikarskich. W pewnym sensie wolno powiedzieć, że taka działalność stanowi kontynuację aktywności śp. dr. Józefa Szaniawskiego (tragicznie zmarłego w 2012 r.) wykładowcy Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, który także ze studentami odbywał spacery edukacyjne do placówek kulturalnych.Do istotnych wymiarów działalności KNMP należą również wizyty w instytucjach medialnych oraz spotkania z ludźmi ze świata mediów.Dnia 3 marca 2016 r. KNMP zostało oficjalnie wpisane do rejestru Kół Naukowych UKSW. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Koła została Karolina Jagodzińska, a wiceprezesem Sebastian Tomaszewski.

Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

Opiekun naukowy Koła: ks. dr Rafał Leśniczak

Strona internetowa: kns.iemid.uksw.edu.pl

Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Wtedy to został wybrany tymczasowy Zarząd oraz spisano statut Koła. Koło jest miejscem promocji naukowej i zawodowej studentów Instytutu. Organizujemy konferencje naukowe, wystawy fotograficzne, projekty edukacyjne, spotkania z ludźmi mediów. Koło dąży do stworzenia wyróżniającym się studentom Instytutu optymalnych warunków rozwijania zainteresowań, zdobywania wyższych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, ponadto współpracuje z jednostkami organizacyjnymi UKSW w sprawach ważnych dla Instytutu, a także jest przestrzenią pogłębiania i doskonalenia formacji członków w duchu chrześcijańskim. 1 marca 2017 r. ukonstytuował się nowy Zarząd Koła w składzie następującym: Prezesem Koła została wybrana Ida Malec, a wiceprezesem Karolina Sierota.