KONTAKT

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5

01 - 815 Warszawa

(22) 561 88 56

wtdz@uksw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW:
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
j.oledzki@uksw.edu.pl

Zastępca Dyrektora, osoba odpowiedzialna za treść strony:
dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW
p.drzewiecki@uksw.edu.pl

Administrator strony:

dr Aleksandra Gralczyk

a.gralczyk@uksw.edu.pl