KONTAKT

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5

01 - 815 Warszawa

(22) 561 88 56

Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW:
 

Zastępca Dyrektora: