DEBATY UKSWordzkie

 

DEBATY UKSWordzkie to formy cyklicznych spotkań, poprzez które chcemy powrócić do klasycznej formy dysput uniwersyteckich. Ich tematem były aktualne problemy życia człowieka, nieco wykraczające poza ścisłe rygory naukowości. Towarzyszyło im jednak od samego początku dążenie do odkrycia prawdy o rzeczywistości, często wyrażonej w pewnym kodzie, wymagającym od odbiorcy wysiłku i intelektualnych zmagań.

Prowadzą:

  • ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

  • ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

Tworzą:

  • dr Katarzyna Flader-Rzeszowska

  • dr Aleksandra Gralczyk

  • dr Małgorzata Laskowska

  • ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

  • ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

2017

Siódma debata: Natura - rozum - WOLNOŚĆ, 10 stycznia 2017 r.

2016

Szósta debata: Natura - ROZUM - wolność, 23 listopada 2016 r.

Debaty UKSWordzkie, K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, J. Sobkowiak, K. Marcyński (red.), cz. 1., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016. Autorzy i redaktorzy książki reprezentują szeroki przekrój środowisk specjalistycznych: filozoficzne, medioznawcze, teologiczne, religioznawcze, politologiczno-ekonomiczne, artystyczne, teatrologiczne, prawnicze, nauk fizycznych i studiów wschodnich. Dzięki temu czytelnik zyskuje przekonanie o prawdziwie uniwersyteckim kształcie debaty. Monografia m.in. do nabycia w Wydawnictwie UKSW.

Piąta debata: NATURA -  rozum - wolność, 27 kwietnia 2016 r.

2015

Czwarta debata: Czy potrzeba nowej apologii wiary? W środę, 21 października 2015 r., już po raz czwarty na Wydziale Teologicznym UKSW miejsce miała Debata UKSWordzka. Nowatorska forma wymiany poglądów na temat szeroko pojętej wiary, moralności i postawy chrześcijan cieszy się rosnącą popularnością wśród słuchaczy. Do uczestnictwa w debacie z całą pewnością zachęca nie tylko możliwość wysłuchania opinii wybitnych naukowców, ale przede wszystkim możliwość wejścia w dialog ze wszystkimi znakomitymi gośćmi, którzy zapraszani są do uczestnictwa w obradach. Gośćmi czwartej Debaty UKSWordzkiej byli: ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wybitny humanista specjalizujący się w badaniu historii Kościoła, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, specjalista w zakresie teologii fundamentalnej, wykładowca UKSW oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz pan dr Michał Białkowski, który prowadzi badania w obszarze historii XX wieku, pracownik Katedry Historii Dyplomacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debatę poprowadzili: pani dr Katarzyna Flader-Rzeszowska, która jest historykiem teatru i politologiem oraz ks. dr Jarosław Sobkowiak, specjalista z zakresu antropologii, aksjologii i etyki oraz pomysłodawca idei tych spotkań. Więcej w artykule mgr Magdaleny Butkiewicz.

Trzecia debata: Universitas? Mistrz? Uczeń? O roli uniwersytetów dzisiaj, 18 marca 2015 r. na UKSW to kolejna z cyklu Debat UKSWordzkich, nawiązujących do starej dobrej tradycji rozmawiania o sprawach istotnych poza ramami ścisłej naukowości. Celem wszystkich debat jest dążenie do poznania prawdy. Tym razem chodziło o prawdę dotyczącą roli Uniwersytetu dawniej, dziś i w przyszłości. Jakość debat zawsze gwarantują zaproszeni goście, reprezentujący różne dziedziny nauki i światopoglądy. O Uniwersytecie debatowali filozof i historyk prof. Artur Andrzejuk, aktor, reżyser i wykładowca prof. Wiesław Komasa, prawnik mgr Marcin Chałupka oraz studentka dziennikarstwa Patrycja Łebkowska. Poprzez wnikliwe pytania do prawdy pomagali dotrzeć ks. dr Jarosław Sobkowiak oraz ks. dr Krzysztof Marcyński. Więcej w artykule dr Katarzyny Flader-Rzeszowskiej.

2014

Druga debata: Czy Bóg do szczęścia potrzebny? 11 grudnia 2014 r. na Wydziale Teologicznym UKSW w ramach cyklu Debaty UKSWordzkie, skupiona wokół problemów dotykających każdego człowieka, w tym teologa czy też w jakikolwiek sposób identyfikującego się z refleksją teologiczną. Temat był ujęty dość prowokacyjnie: Czy Bóg do szczęścia potrzebny? Formuła debaty jest tak skonstruowana, aby wyjść poza wąsko pojęte ramy naukowości, próbując zmierzyć się z poruszanym tematem z punktu widzenia człowieka jako człowieka, oczywiście nie zacierając jego profesji, kompetencji i doświadczenia. Zaproszeni goście byli – jak na poruszaną tematykę – dość nietypowi. Prof. Krzysztof Meissner, światowej sławy fizyk oraz politolog, prof. Jan Grosfeld. Więcej w artykule ks. dr. Jarosława Sobkowiaka MIC.

Pierwsza debata: Sochi 2014 - odkodowanie ceremonii otwarcia - 2 kwietnia 2014 r., Aula Muzyczna UKSW. Debatują: dr Katarzyna Flader-Rzeszowska - badacz sztuki, historyk teatru red. Przemysław Babiarz - dziennikarz sportowy TVP Wojciech Górecki - badacz sztuki, historyk teatru Pierwsze spotkanie poświęcone zostało ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi - próbie odszyfrowania symboli ukrytych w tym wydarzeniu. Stało się również inspiracją do otwarcia nowego cyklu spierania się o sens i odczytywania nowych kodów, w które obfituje nasza rzeczywistość.