KONFERENCJE NAUKOWE
Cykliczne, ogólnopolskie, organizowane przez Instytut.

Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie cykl zapoczątkowany w październiku 2015 r. Organizatorem jest Koło Naukowe Public Relations w Social Media. Dotychczas odbyły się konferencje:

 • Mowa nienawiści w sieci, 7 października 2015 r.,
 • Stop mowie nienawiści w Sieci, 5 października 2016 r.

Edukacja Medialna 2.0 (edukacja2.0.uksw.edu.pl). Pierwszą zorganizowano jako VII Wyzwania Nowych Mediów, 9-10 grudnia 2015 r. W październiku 2016 r. zdecydowano o kontynuacji serii i organizacji kolejnych konferencji, począwszy od 2017 r. Organizatorem jest Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów (w 2017 r. we współpracy z Katedrą Public Relations i Komunikacji Marketingowej IEMiD WT UKSW oraz Studenckim Kołem Naukowym Public Relations Futura Politechniki Koszalińskiej).

PR w instytucjach niekomercyjnych. Pierwszą zorganizowano w ramach Warszawskich Dni Medialnych, 12 listopada 2015 r. Organizatorem jest Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej oraz Koło Naukowe Public Relations w Social Media:

 • Public relations in non-commercial institutions on the internet, 16 marca 2018 r.,
 • Nowe trendy w public relations w instytucjach niekomercyjnych, 8 marca 2017 r.,
 • Public relations w instytucjach niekomercyjnych, 12 listopada 2015 r.

Wyzwania Nowych Mediów (wnm.uksw.edu.pl). Tematyka konferencji skupia się na nowych mediach, w tym przede wszystkimi nowych formach komunikacji i ich zastosowaniu w biznesie. Tematy konferencji z tego cyklu:

 • Etyczne i prawne wyzwania Internetu (14 maja 2010 r.),
 • Blog-o!-sfera” (9 grudnia 2010 r.),
 • Wspólnota czy ekshibicjonizm? O mediach społecznościowych (7 grudnia 2011 r.),
 • Wirtualne targowisko. O reklamie marketingu i promowaniu się w Internecie (5-6 grudnia 2012 r.),
 • Rozrywka w przestrzeni wirtualnej (5 grudnia 2013 r.),
 • Konsumpcja Internetu (10 grudnia 2014 r.),
 • Edukacja medialna 2.0 (9-10 grudnia 2015 r.),
 • Obywatel w Internecie (7 grudnia 2016 r.).

Warszawskie Dni Medialne seria tych konferencji organizowana jest od 2011 roku. Ich celem jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad mediami. Tematy dotąd zrealizowane w cyklu:

 • Śmierć w mediach, 6-7 kwietnia 2011 r.,
 • Sport w mediach, 9-10 maja 2012 r.,
 • Dziecko w mediach, 8 maja 2013 r.,
 • Polityka w mediach, 4-5 czerwca 2014 r.,
 • Public relations w instytucjach niekomercyjnych, 12 listopada 2015 r.

Manipulacja w mediach cykl zapoczątkowany w marcu 2012 r. Dotychczas zorganizowano cztery konferencje naukowe:

 • Manipulacja w telewizji, prasie, reklamie, Internecie, 8 marca 2012 r.,
 • Manipulacja w mediach wyzwaniem dla edukacji, 7 marca 2013 r.,
 • Fakt i narracja? Manipulacja medialna historią, 13 marca 2014 r.,
 • Manipulacja – media – Kościół, 26 marca 2015 r.