SEMINARIA DYPLOMOWE
Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

SEMINARIA LICENCJACKIE

dr Magdalena Butkiewicz: Propaganda i manipulacja w mediach

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska: Teatr w mediach – media w teatrze

dr Aleksandra Gralczyk: Komunikacja wizualna i edukacja medialna

dr Marta Jarosz Język jako narzędzie komunikacji

dr Dagmara Jaszewska: Komunikacja kulturowa

dr Milena Kindziuk: Język i praktyka mediów tradycyjnych i społecznościowych

ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło: Dorastanie w kulturze popularnej

ks. dr hab. Rafał Leśniczak: Komunikowanie polityczne i media

dr Piotr Łuczuk: Konwergencja i mobilność mediów w komunikacji cyfrowej

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński: Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska

ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn: Komunikacja artystyczno-medialna

dr Paweł Płatek: Internet w przestrzeni życia człowieka

dr Błażej Szostek: Psychologia komunikacji

dr Mateusz J. Tutak: Społeczeństwo komunikacyjne

dr Dominika Żukowska-Gardzińska: Media jako przestrzeń dialogu wiary i kultury

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki: Edukacja i profesjonalizacja medialna

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki: Komunikacja medialna i kulturowa

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch: Komunikacja w Web 2.0

dr hab. Małgorzata Laskowska: Etyka mediów – współczesne wyzwania

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz: Public relations w social media

dr Marek Robak: Internet i komunikacja cyfrowa

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak: Antropologia komunikacji i mediów

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak Interpretacje materiałów wizualnych