PUBLIKACJE NAUKOWE
Monografie i prace zbiorowe pracowników Instytutu z ostatnich lat.

2020
 

 • Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020.

2019

  

 • Kawecki W., Tajemnice Caravaggia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2019.
 • Kindziuk M., Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992, Wydawnictwo UKSW, IPN, Warszawa 2019.
 • Leśniczak R., Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013-2016), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Łęcicki G., Miłość i szczęście w nietrwałym świecie, Wydawnictwo ACUS, Warszawa 2019.
 • Pokazać niewidzialne. Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Stępniak K., Zapomniany redaktor Tygodnika Powszechnego, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2019.

 

2018

 

     

 • Butkiewicz M., Łuczuk P., Od Stalina do Putina. Media w procesie umacniania kultu jednostki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.
 • Kindziuk M., Popiełuszko. Biografia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2018.
 • Laskowska M., Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.
 • Łęcicki G., Harcerz, ułan, kapłan. Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918-2007, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2018.
 • Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.

 

2017

 

     

 

 • Łęcicki G., Antymatki, Wydawnictwo Acus, Warszawa 2017.

 • Łęcicki G., Butkiewicz M., Drzewiecki P., Jaszewska D., Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

 • Łuczuk P., Cyberwojna. Wojna bez amunicji? Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2017.

 • Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

 • Obywatel w Internecie, M. Butkiewicz, P. Płatek (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Polityka w mediach, M. Butkiewicz, G. Łęcicki, P. Płatek (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Wirtualne targowisko, tom 1, M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński SAC (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Wirtualne targowisko, tom 2, A. Adamski, K. Kwasik, S.Konopacka-Bąk (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Wirtualne targowisko, tom 3, K. Cybulska, M.Jarosz, P. Marciaszek (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 

2016

 

 • Butkiewicz M., Propaganda w epoce hellenistycznej na przykładzie działań władców z dynastii Seleucydów, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2016.

 • Czaczkowska E., Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 • Debaty UKSWordzkie, K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, J. Sobkowiak, K. Marcyński (red.), cz. 1., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 • Dziecko w mediach, M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.

 • Kindziuk M., Cuda Księdza Jerzego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 • Konsumpcja Internetu, M. Jarosz, K. Cybulska, T. Knecht, S. Konopacka-Bąk, K. Kwasik (red.), Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Warszawa 2016. Dostępne pod adresem http://media.uksw.edu.pl/KonsumpcjaInternetu.pdf w dniu 6-09-2017.

 • Laskowska M., Marcyński K., Komunikacja społeczna według Benedykta XVI, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.

 • Laskowska M., Marcyński K., Sztuka komunikacji według Franciszka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.

 • Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.

 • Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat, M. Kindziuk (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 • Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji. J. Olędzki, T. Sasińska-Klas (red.), Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, Warszawa 2016.

 

2015

 

 • Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2015.

 

2013

 

 • Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński. Biografia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

 • Drzewiecki P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Kindziuk M., Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

 • Łęcicki G., Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Media w transformacji, M. Przybysz, A. Gralczyk, K. Marcyński (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Przybysz M., Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013.

 • Sport w mediach, M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 

2012

 

 • Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Adamski A., The Church in Poland in the Mirror of the Press, Wydawnictwo Verbum, Ružomberok 2012.

 • Kapłan i rodzina w mediach, A. Adamski, G. Łęcicki (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Kindziuk M., Matka Świętego Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

 • Łęcicki G., Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918–2007, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2012.

 • Manipulacja w mediach, M. Butkiewicz, S. Konopacka-Bąk (red.), Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.

 • Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, M. Przybysz,. J. Kloch (red.), Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2012.

 • Media wobec śmierci, K. Kwasik, G. Łęcicki, J. Jaroszyński (red.)., t. 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Media wobec śmierci, M. Laskowska, A. Gralczyk, P. Drzewiecki (red.)., t. 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.