PUBLIKACJE
Monografie pracowników etatowych Instytutu z l. 2012 - 2017

2017

 • Butkiewicz M., Łęcicki G., Płatek P. (red.), Polityka w mediach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Łęcicki G., Antymatki, Wydawnictwo Acus, Warszawa 2017.

2016

 • Butkiewicz M., Propaganda w epoce hellenistycznej na przykładzie działań władców z dynastii Seleucydów, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2016.

 • Czaczkowska E., Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 • Debaty UKSWordzkie, K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, J. Sobkowiak, K. Marcyński (red.), cz. 1., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 • Dziecko w mediach, M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.

 • Kindziuk M., Cuda Księdza Jerzego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 • Konsumpcja Internetu, M. Jarosz, K. Cybulska, T. Knecht, S. Konopacka-Bąk, K. Kwasik (red.), Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Warszawa 2016. Dostępne pod adresem https://drive.google.com/open?id=0BzWv0gBhSqMRY2NkUzFKODR6aWM w dniu 13-10-2016.

 • Laskowska M., Marcyński K., Komunikacja społeczna według Benedykta XVI, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.

 • Laskowska M., Marcyński K., Sztuka komunikacji według Franciszka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.

 • Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.

 • Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat, M. Kindziuk (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 • Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji. J. Olędzki, T. Sasińska-Klas (red.), Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, Warszawa 2016.

2015

 • Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2015.

2013

 

 • Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński. Biografia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

 • Drzewiecki P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Kindziuk M., Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

 • Łęcicki G., Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Media w transformacji, M. Przybysz, A. Gralczyk, K. Marcyński (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Przybysz M., Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013.

 • Sport w mediach, M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

2012

 • Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Adamski A., The Church in Poland in the Mirror of the Press, Wydawnictwo Verbum, Ružomberok 2012.

 • Kapłan i rodzina w mediach, A. Adamski, G. Łęcicki (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Kindziuk M., Matka Świętego Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

 • Łęcicki G., Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918–2007, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2012.

 • Manipulacja w mediach, M. Butkiewicz, S. Konopacka-Bąk (red.), Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.

 • Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, M. Przybysz,. J. Kloch (red.), Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2012.

 • Media wobec śmierci, K. Kwasik, G. Łęcicki, J. Jaroszyński (red.)., t. 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Media wobec śmierci, M. Laskowska, A. Gralczyk, P. Drzewiecki (red.)., t. 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.