STRUKTURA
Dyrektor, Rada i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

 

Zastępca Dyrektora Instytutu: ks. dr Rafał Leśniczak

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach:

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

dr Marta Jarosz

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki 

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. dr Rafał Leśniczak

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC 

prof UKSW. dr hab. Katarzyna Materska

ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Katedra Teologii i Historii Środków Społecznego Przekazu

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Profesorowie uczelni: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

prof UKSW. dr hab. Katarzyna Materska

Adiunkci:

dr Magdalena Butkiewicz

dr Ewa K. Czaczkowska

 

Katedra Edukacji Medialnej

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Profesor uczelni: prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Adiunkci: dr Aleksandra Gralczyk

dr Mateusz Kot

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

 

Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów

P.o. kierownika: ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Profesorowie uczelni: prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak
Adiunkci:

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka

dr Łukasz Goniak
ks. dr Rafał Leśniczak
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

 

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Profesor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor uczelni: prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Adiunkt:

dr Jacek Dziekan

dr Tomasz Płonkowski 

Asystenci:

dr Kinga Cybulska

mgr Tomasz Knecht

 

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

Profesor uczelni: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

Adiunkci:

dr Piotr Łuczuk

dr Marek Robak

dr Paweł Płatek


Katedra Retoryki i Języka Mediów

Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Profesor uczelni: ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Adiunkci:

dr Marta Jarosz

dr Milena Kindziuk

Asystent: mgr Anna Gawrońska-Piotrowska